Тест- Лексикология

 

1.       В кой ред значението на думата бал е различно от значението й в останалите редове.

А. Ще ходиш ли в събота на бал с маски?

Б. Не, в събота съм поканен на абитуриентски бал.

В. Тогава и аз няма да ходя на никакъв бал.

*Г. Сега е по-важно да уча, за да имам висок бал на приемните изпити.

2.  В кой ред има думи с еднакъв звуков състав и с различно значение?

*А. Всяко живо същество има нужда от вода. - Говори по същество!

Б. Тази дъска е цялата надраскана с тебешир. - Излез на черната дъска!

В. Утре ще имаме контролно по математика. - Напиши си домашното за утре!

Г. Иван пише старателно. - Пиши старателно!

3.  В кой ред има омоними?

А. копринен шал - коприна и шал

Б. мъжки хор - хор от мъже

*В. каца самолет - каца с мед

Г. синьо небе - небето се синее

4.  Кой ред е излишен?

А. небето се изяснява - изяснява се въпросът

Б. жилищен блок - блок за рисуване

В. туристическо бюро - дървено бюро

*Г., златна есен - златна гривна

 

ОПРЕДЕЛЕТЕ КОЯ ДУМА Е ПРОПУСНАТА В ИЗРАЗИТЕ

5На чорбаджията волята, на сиромаха ...

*А. неволята

Б. невинността

В. ненавистта

Г. незнанието

 

6. Лозето не ще молитва, а иска …

А. молба

*Б. мотика

В. знание

Г. желание

 

ОПРЕДЕЛЕТЕ В КОЯ ОТ ПОДЧЕРТАНИТЕ ЧАСТИ Е ДОПУСНАТА ГРЕШКА

7. Петров съобщи /а/, че утре занимава */б/ за Созопол с автобус /г/.

 

8. Николай винаги пееше /а/ в кампанията */б/ на приятели, но тази /в/ вечер /г/ не му беше до песни.

 

9.       Атанасов купи за малкия /а/ си син комплекс */б/ учебници и тетрадки /в/ за пети клас.

10.     Река Дунав /а/ се влива /б/ в Черно море /в/. Тя има много протоци */г/.

11.     Лекарката прослуша */а/ гърдите /б/ на болното /в/ дете и постави диагнозата /г/.

 

12. Кои морфеми предават граматичното значение на думата?

*А) определителен член и окончание  

Б) представка и корен

В) корен и наставка       

Г) представка и окончание

 

13. В кой пример е употребен пароним?

      *А) Казах на адвоката си да ми вземе натуралния акт.

Б) Отидохме на опера и слушахме най-великия бас.

В) Косата ми действително е пораснала много.

Г) Едно хубаво, симпатично и мило момиче ме посрещна на вратата.

 

14.        Определете с какво може да се замени подчертаният израз, без да се промени смисълът на изречението: Не ми ги разправяй тия, не съм вчерашен.

а) не съм голям;'

*б)      имам опит;

в) лесно ме лъжат;

г) наивен съм.     

 

Какво означават изразите:

15.        на война като на война

а)  според традицията;

*б) с всички сили и средства;

в)  според обичая;

г)  както преценя.

16.        омагъосан кръг

а)  приказно положение;

б)  смешно положение;

*в) безизходно положение;

г)  кръгово движение.

17.        слагам рога

а)  лъжа в очите;

б)  проклинам;

в)  предавам на дявола;

*г) изневерявам на съпруга.

18.         златният телец

а) красотата;

б) скромността;

в) бедността;

*г) парите.

 

Определете в кой ред всички думи са омоними.

19.   а). говоря, казвам, мълвя

б).  гася, паля, затварям, отварям

в).  възможен, заможен, болен, болезнен

)   мина, ясен, град, език

В коя пословица няма антоними?

20.   а). Който изучава миналото, знае настоящето.

б).  Живей в мир с хората и в борба с пороците си.

). Ласкавата дума е като пролетен ден.

г)   По-добре да си слуга на мъдрец, отколкото господар на глупак.